Skip to content

Met enige regelmaat zien wij verzoeken om nadere informatie voorbij komen van inspecteurs omdat zij menen nog niet over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van de belastingheffing van de betreffende belastingplichtige. Deze informatieverzoeken zijn gebaseerd op artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Daarin is bepaald dat de belastingplichtige verplicht is om die…

Lees meer

Hof Amsterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1591 HvJ EU 16 mei 2017, ECLI:EU:C:2017:373 De rechtsbescherming bij internationale inlichtingenuitwisseling lijkt ver te zoeken, terwijl de mogelijkheden om informatie uit te wisselen aanzienlijk zijn verruimd en nog verder worden uitgebreid in de nabije toekomst. De kennisgeving van de inlichtingenuitwisseling aan de belastingplichtige is afgeschaft en inzage in correspondentie…

Lees meer