Skip to content

Een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017/4   De Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft in zijn brief van 17 januari 2017 duidelijk gemaakt dat de aanpak van belastingontduiking een speerpunt van beleid is. Op 12 juli jongstleden heeft Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij zijn voorstel tot…

Lees meer