Skip to content

De tijd begint te dringen voor belastingplichtigen die nog geheel boetevrij willen inkeren. De  tijdelijk versoepelde inkeerregeling geldt namelijk tot 1 juli aanstaande. Er zijn geen aanwijzingen dat deze termijn zal worden verlengd. Ook zijn er op dit moment geen indicaties dat de mogelijkheid om boetevrij in te keren na het verstrijken van deze termijn…

Lees meer