Skip to content

Hoewel de termijn waarbinnen belastingplichtigen boetevrij kunnen inkeren inmiddels verstreken is, is inkeren vanaf 1 juli jl. nog steeds mogelijk. Enige wijziging is dat het boetepercentage is – overeenkomstig het oude regime – weer verhoogd is naar 30% van de na te vorderen belasting. De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om de te weinig betaalde inkomstenbelasting over…

Lees meer