Skip to content

Blijkens een nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën van 19 april jl. heeft de Belastingdienst deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. De Telegraaf meldt  dat het zou gaan om Nederlandse klanten van Credit Suisse. De aangeschreven Nederlanders komen – aldus het Ministerie van Financiën – niet meer in aanmerking…

Lees meer