Skip to content

Hof Amsterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1591 HvJ EU 16 mei 2017, ECLI:EU:C:2017:373 De rechtsbescherming bij internationale inlichtingenuitwisseling lijkt ver te zoeken, terwijl de mogelijkheden om informatie uit te wisselen aanzienlijk zijn verruimd en nog verder worden uitgebreid in de nabije toekomst. De kennisgeving van de inlichtingenuitwisseling aan de belastingplichtige is afgeschaft en inzage in correspondentie…

Lees meer