Skip to content

n.a.v. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5464 en Wijziging Leidraad Invordering 2008, besluit van 11 december 2017, nr. 2017-226419, Stct. 2017, nr. 71054.   In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 is voorgesteld de tweede zin van het tweede lid van artikel 17 Invorderingswet 1990 te schrappen. Daarin was bepaald dat verzet de tenuitvoerlegging van…

Lees meer

WOB-verzoek Fiscaal up to Date met betrekking tot cryptovaluta De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs gereageerd op een WOB-verzoek van het FutD betreffende de fiscale aspecten rondom cryptovaluta zoals Bitcoin.[1] Met name de bijlagen bij deze brief bevatten interessante informatie.   In één van de bijlagen bij de brief van de staatssecretaris van Financiën van…

Lees meer

Het arrest van het Hof van Justitie EU van 16 mei 2017[1] (Berlioz) heeft de laatste tijd de nodige pennen in beweging gebracht. En niet zonder reden. Het arrest gaat namelijk over rechtsbescherming in het kader van gegevensuitwisseling in Europees verband. En daar schort het sinds 2014 behoorlijk aan.   Voor 1 januari 2014 voorzag…

Lees meer