Skip to content

De arresten van de Hoge Raad maken een vast onderdeel uit van de wekelijkse studie van de vakliteratuur. Tijdens onze vaklunch bespreken wij hoe een arrest kan worden uitgelegd en welke mogelijkheden wij zien voor onze praktijk. Arresten waarin de Hoge Raad nieuwe rechtsregels formuleert, verdienen extra aandacht omdat deze direct moeten worden toegepast in…

Lees meer

Rechtsbescherming Uit het jaarverslag blijkt dat de Hoge Raad zich focust op de zaken die er toe doen. Daarbij is terughoudendheid getoond in zaken waarin de Hoge Raad geen constructieve rol kan spelen met het oog op rechtsontwikkeling of rechtseenheid. De terughoudende taak ziet dus op de andere taak van de Hoge Raad, het bewaken…

Lees meer