Skip to content

Tegen een uitspraak in eerste aanleg kan hoger beroep worden ingesteld. In tweede instantie wordt de zaak nogmaals feitelijk behandeld, waarop vervolgens enkel nog cassatieberoep open staat bij de Hoge Raad. In beginsel kan de rechtzoekende dus tweemaal gebruik maken van een feitelijke instantie. Maar wat te doen als geen sprake is geweest van een…

Lees meer