Skip to content

n.a.v. HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:356   Het ‘herleven’ van de navorderingsbevoegdheid Art. 66, lid 3 van de Successiewet 1956 (SW) regelt dat de navorderingstermijn voor de erfbelasting over buitenlandse vermogensbestanddelen onbeperkt is. In overgangsrecht was bij invoering van deze bepaling per 1 januari 2012 niet voorzien, wat zorgde voor discussie over de mate van…

Lees meer