Skip to content

Naar aanleiding van de conclusie van A-G Machielse van 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:444   De vraag of naast lijfsdwang strafrechtelijke vervolging plaats mocht vinden is recent door A-G Machielse in een conclusie geanalyseerd. In deze zaak is civielrechtelijke lijfsdwang toegepast in verband met het niet betalen van belastingaanslagen én het niet voldoen aan inlichtingenverplichtingen. Daarnaast…

Lees meer

n.a.v. EHRM 15 november 2016, zaak A. en B. tegen Noorwegen [1].   Op 15 november 2016 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een belangrijk arrest gewezen. In dit arrest stond de vraag centraal of sprake was van het tweemaal vervolgen voor hetzelfde feit, of anders gezegd: of sprake was…

Lees meer