Skip to content

Tijdens de zomervakantie van dit jaar verscheen een conclusie van de advocaat-generaal[1] in een op zijn minst opmerkelijke fiscale procedure. Een ‘normaal’ mens zal na het lezen vermoedelijk denken dat de fiscale rechtspraak collectief door een zonnesteek is getroffen. Gelukkig kan de Hoge Raad nog voor verkoeling zorgen en hieraan een einde maken. Waarover maken…

Lees meer

Op 1 januari 2012 is artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in werking getreden: belasting- of inhoudingsplichtigen moeten zelf onjuistheden en onvolledigheden in hun aangiften omzetbelasting melden. Sindsdien is het niet doen van deze suppletie beboetbaar gesteld in artikel 10a jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 (UB OB). Afgelopen jaar zagen…

Lees meer