Skip to content

Naast materieelrechtelijke kwesties gaat het in fiscale procedures vaak over formele discussies. Een van die formele kwesties betreft de betekenis van het begrip ‘de op de zaak betrekking hebbende stukken’ in de zin van artikel 7:4, lid twee Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 8:42, lid 1, Awb. Dit begrip is reeds sinds de inwerkingtreding…

Lees meer