Skip to content

Het komt regelmatig voor dat uitspraken van rechtbanken dan wel gerechtshoven beslissingen over meerdere belastingjaren bevatten. Daarnaast bevat een uitspraak van de belastingrechter doorgaans meerdere beslissingen ten aanzien van de elementen die op één aanslagbiljet voorkomen zoals de belastingaanslag, de heffingsrente en de boete. Indien in zo’n geval de rechtbank de aanslag in stand laat…

Lees meer