Skip to content

Een pleitbaar standpunt kan niet op een stellingname over een feitelijke kwestie zien, aldus Advocaat-Generaal Niessen. Die conclusie geeft ons aanleiding om daarop te reageren. Wij menen namelijk dat ook een stelling van feitelijke aard, zoals de waarde van aandelen, pleitbaar kan zijn. De waardering van aandelen is een fiscale kwalificatie van de feiten. De…

Lees meer

Eerder besteedde Hertoghs Beschouwt[1]aandacht aan de eerste beslissing van een belastingrechter over een fiscale boete voor een medepleger. Een notaris had de twijfelachtige eer om het spits af te bijten. Onze beschouwing destijds was behoorlijk kritisch; de uitspraak van de rechtbank was op zijn minst gebrekkig gemotiveerd.   Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[2] heeft de zaak in…

Lees meer

In Hertoghs Beschouwt #15 van 16 mei 2017 en van 12 september 2017 (#32) hebben wij aandacht besteed aan het Credit Suisse-arrest, waarin de belastingkamer van de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een pleitbaar standpunt naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld (ECLI:NL:HR:2017:638). Opmerkelijk was dat de belastingkamer van de Hoge Raad in dit arrest ook in…

Lees meer

De Hoge Raad heeft op 11 augustus 2017 een arrest  gewezen over de pleitbaarheid van een standpunt en (daarmee) over de vraag of een vergrijpboete al dan niet terecht was opgelegd (1). Deze cassatieprocedure werd gevoerd door Hertoghs advocaten. In de vakpers (2) is gesignaleerd dat de Hoge Raad met dit arrest verwarring schept, en…

Lees meer

Op 21 april 2017 wees de Hoge Raad de nu al spraakmakende Credit Suisse arresten (HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638). Reikhalzend werd uitgekeken naar het oordeel van de Hoge Raad over de vraag of kort gezegd rente-aftrek door het gebruik van het Bosal-gat door de inspecteur kon worden gecorrigeerd met toepassing van het leerstuk fraus…

Lees meer

n.a.v. HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2605   Op 18 november 2016 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen. De vraag lag voor of sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking en belanghebbende als gevolg daarvan loonheffing verschuldigd was.   Belanghebbende in deze kwestie was actief in het buigen en vlechten van ijzer en het verwerken…

Lees meer