Skip to content

Zoals gebruikelijk op Prinsjesdag is ook dit jaar een hele ‘koffer’ vol belastingplannen gepresenteerd. Een opvallende dit jaar is de wijziging van artikel 67a AWR. In dit artikel is vastgelegd dat bij het niet tijdig doen van aangifte een verzuimboete kan worden opgelegd. Hier is geen opzet of grove schuld voor vereist, de enkele constatering van…

Lees meer