Skip to content

Met omkering en verzwaring van de bewijslast krijgt men liever niet te maken. Nadat de bewijslast van de inspecteur naar de belastingplichtige overgaat, wordt deze ook nog eens verzwaard. Omkering en verzwaring kunnen zich voordoen in twee situaties: indien de vereiste aangifte niet is gedaan of indien sprake is van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking. De…

Lees meer