Skip to content

De arresten van de Hoge Raad maken een vast onderdeel uit van de wekelijkse studie van de vakliteratuur. Tijdens onze vaklunch bespreken wij hoe een arrest kan worden uitgelegd en welke mogelijkheden wij zien voor onze praktijk. Arresten waarin de Hoge Raad nieuwe rechtsregels formuleert, verdienen extra aandacht omdat deze direct moeten worden toegepast in…

Lees meer

N.a.v. Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1343   Dagelijks wordt via onze buitengrenzen een groot aantal goederen ingevoerd. Nadat de goederen bij de douane zijn aangebracht, kunnen zij worden aangegeven voor het vrije verkeer (door middel van zogenoemde “invoeraangiften”), maar ook onder douanetoezicht blijven om te worden vervoerd, opgeslagen of verwerkt, om pas daarna (eventueel)…

Lees meer

  Op 24 juli jl. verscheen het bericht dat demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes een internetconsultatie is gestart voor een reeks maatregelen tegen belastingontwijking en –ontduiking. De consultatie ziet onder meer op vier concrete invorderingsmaatregelen.   Via www.internetconsultatie.nl/aanpakbelastingontduiking zijn de documenten te vinden die zien op dit wetsvoorstel dat ter consultatie is voorgelegd. Wat meteen…

Lees meer

Rechtsbescherming Uit het jaarverslag blijkt dat de Hoge Raad zich focust op de zaken die er toe doen. Daarbij is terughoudendheid getoond in zaken waarin de Hoge Raad geen constructieve rol kan spelen met het oog op rechtsontwikkeling of rechtseenheid. De terughoudende taak ziet dus op de andere taak van de Hoge Raad, het bewaken…

Lees meer