Skip to content

In fiscalibus is het procesbelang een buitenwettelijke voorwaarde voor ontvankelijkheid.[1] Anders gezegd, wanneer een procesbelang ontbreekt, word je niet-ontvankelijk verklaard in bezwaar of (hoger/cassatie) beroep. Het zal dan ook niet verbazen dat het bestaan van een procesbelang vaak een twistpunt is in een geding. Wat soms wel nog verbaast is het rechterlijk oordeel in een…

Lees meer