Skip to content

Op 17 september 2012 hadden wij een bijeenkomst over het thema “BTW-carrouselfraude”. Dat leverde interessante vaktechnische discussies op, vooral door het thema vanuit verschillende perspectieven te belichten. Op 23 september a.s. organiseren wij wederom een BTW-bijeenkomst. Dit keer staat het thema “misbruik van recht” centraal, een thema dat zich evenzeer vanuit verschillende invalshoeken laat belichten.…

Lees meer