Skip to content

Wij hebben mevrouw mr. E.N. Punt (raadsheer in de Hoge Raad) bereid gevonden op 6 november 2014 inleidingen te houden over een tweetal onderwerpen:  artikel 203 en 204 CDW het verdedigingsbeginsel Met betrekking tot de beide onderwerpen is recente jurisprudentie verschenen die een vaktechnische discussie daarover meer dan de moeite waard maakt. Van onze kant zal een bijdrage aan…

Lees meer