Skip to content

‘Wie bent u?’ en ‘Kunt u zich legitimeren?’ zijn vragen van alle dag. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te identificeren en daarvan blijk te geven in hun administratie. Ook de Wwft verplicht bepaalde dienstverleners tot identificatie van hun cliënten. Ondanks al deze verplichtingen is door de overheid weinig actief geïnformeerd over hoe daar concreet uitvoering…

Lees meer