Skip to content

n.a.v. EHRM 15 november 2016, zaak A. en B. tegen Noorwegen [1].   Op 15 november 2016 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een belangrijk arrest gewezen. In dit arrest stond de vraag centraal of sprake was van het tweemaal vervolgen voor hetzelfde feit, of anders gezegd: of sprake was…

Lees meer