Skip to content

Per 1 januari 2012 is een actieve informatieverplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een belastingplichtige wordt verplicht om de Belastingdienst te informeren over onjuistheden of onvolledigheden in belastingaangiften of fiscale inlichtingenverstrekking. Deze actieve inlichtingenverplichting is opgenomen in artikel 10a AWR. Bij AMvB wordt vastgesteld voor welke onderwerpen deze verplichting geldt. Dit zijn tot…

Lees meer