Skip to content

Tijdens de zomervakantie van dit jaar verscheen een conclusie van de advocaat-generaal[1] in een op zijn minst opmerkelijke fiscale procedure. Een ‘normaal’ mens zal na het lezen vermoedelijk denken dat de fiscale rechtspraak collectief door een zonnesteek is getroffen. Gelukkig kan de Hoge Raad nog voor verkoeling zorgen en hieraan een einde maken. Waarover maken…

Lees meer

Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:127   De discussies over de toepassing van de WVA (Wet vermindering afdracht loonheffing) bij opleidingen slepen zich voort. Het heeft lang geduurd voordat duidelijk was dat geen recht op afdrachtvermindering bestond indien materieel aan alle voorwaarden was voldaan maar niet aan alle formele vereisten was voldaan (zie HR 17…

Lees meer