Skip to content

  In de bezwaarfase heeft de belastingplichtige recht op inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting. Maar wat als die inzage wordt geweigerd of slechts gedeeltelijk wordt toegestaan? Op 2 februari 2017 oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland[1] in zo’n zaak. De belanghebbende wilde in die zaak weten…

Lees meer