Skip to content

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin een prejudicieel verzoek is gericht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de tariefindeling van soja-eiwitconcentraat. Bij de winning van olie uit sojabonen blijven restproducten achter in de vorm van zogenaamd sojaschroot. Dit sojaschroot wordt gebruikt als ingrediënt…

Lees meer