Skip to content

Niet zelden wordt in zaken zowel strafrechtelijk als fiscaalrechtelijk geprocedeerd. Bijvoorbeeld bij strafrechtelijke vervolging wegens het doen van onjuiste belastingaangifte, maar ook in geval van illegale inkomsten – zoals inkomsten uit omkoping, oplichting of verboden handel – volgen in de regel belastingaanslagen en een fiscale procedure. De strafrechtelijke en fiscale procedures bestaan naast elkaar, maar…

Lees meer

De onschuldpresumptie is een belangrijk mensenrecht. In het arrest Melo Tadeu tegen Portugal heeft het EHRM duidelijk gemaakt dat dit in artikel 6 lid 2 EVRM opgenomen recht ook betekenis heeft voor fiscale zaken. Ook al valt een belastingzaak niet onder artikel 6 EVRM als zodanig omdat geen sprake is van een ‘criminal charge’ dan…

Lees meer