Skip to content

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bekend gemaakt dat hij het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst niet meer nodig acht. (Brief 10 mei 2017, kenmerk 2017-0000092216) Het is aan het nieuwe kabinet om te beslissen of dit wetsvoorstel wordt ingetrokken.   Waar zag dit wetsvoorstel ook al weer op? Ingewikkeld, dat is wat is blijven…

Lees meer