Skip to content

Naar aanleiding van: Nota naar aanleiding van het verslag, kamerstukken II 2016/17, 34 235 (R2053), nr. 7. Op (korte) termijn kunnen nationale hoogste rechters advies vragen aan het EHRM[1]. Nadat nog 4 landen waaronder Nederland Protocol nr. 16 hebben ondertekend, treedt het in werking en kan de Hoge Raad advies aan het EHRM vragen over de…

Lees meer