Skip to content

Soms moet de wal het schip keren. Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving op 25 juli 2018 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, die ertoe hebben geleid dat Wwft-instellingen zich geconfronteerd zagen met een enorme toename aan procedures, protocollen, cliëntonderzoeken en meldplichten. FIU-Nederland heeft nu kennelijk bij het Ministerie aan de bel…

Lees meer

Met enige regelmaat publiceert het Openbaar Ministerie een persbericht met nieuwe zaken uit het ‘project Niet-Melders’. Dit betreft een project waarin strafrechtelijk onderzoek wordt verricht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT.   In een recent bericht van 1 mei 2017 wordt melding gemaakt van een onderzoek bij een…

Lees meer

FIOD-invallen Op vrijdag 31 maart 2017 werd in de media veel aandacht besteed aan de FIOD-invallen bij vermeende zwartspaarders en kantoren van Credit Suisse. Daaruit blijkt dat de FIOD over gegevens beschikt van 3.800 Nederlanders die vermogen hebben aangehouden bij Credit Suisse in Zwitserland. De FIOD deed op donderdag 30 maart 2017 invallen in Den…

Lees meer

HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842 Op 1 januari 2017 is een nieuwe strafbepaling ‘eenvoudig witwassen’ in werking getreden. Daarop vooruitlopend heeft de Hoge Raad op 13 december 2016 alvast van de gelegenheid gebruik gemaakt om toe te lichten hoe deze bepaling moet worden uitgelegd. Eenvoudig witwassen betreft het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp…

Lees meer