Skip to content

N.a.v. het arrest van het HvJ EU van 12 oktober 2017, C-661/15, ECLI:EU:C:2017:753   Het douanerecht is voor een belangrijk deel gebaseerd op Europese verordeningen. Daarbij vormt het Douanewetboek van de Unie (hierna: DWU) (1) de basis voor de douanewetgeving. In deze door de Raad van de Europese Unie vastgestelde verordening zijn de uitgangspunten, basisbepalingen…

Lees meer

In het douanerecht komt het geregeld voor dat de douane in eerste instantie te weinig – of zelfs geen – douanerechten heeft geheven, terwijl de douaneautoriteiten naderhand tot de ontdekking komen dat dat onjuist is. De douane heeft zich dan “vergist” en de douanerechten worden nagevorderd. Dikwijls brengt de douaneschuldenaar hier tegen in dat deze…

Lees meer

N.a.v. Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1343   Dagelijks wordt via onze buitengrenzen een groot aantal goederen ingevoerd. Nadat de goederen bij de douane zijn aangebracht, kunnen zij worden aangegeven voor het vrije verkeer (door middel van zogenoemde “invoeraangiften”), maar ook onder douanetoezicht blijven om te worden vervoerd, opgeslagen of verwerkt, om pas daarna (eventueel)…

Lees meer

Leidt schending van het verdedigingsbeginsel tot vernietiging van de belastingaanslag? Het antwoord op die vraag houdt de gemoederen in de Nederlandse belastingpraktijk al geruime tijd bezig. Met name het spraakmakende arrest van het Hof van Justitie EU (HvJ EU) “Sopropé” uit 2008 was voor veel belastingplichtigen aanleiding om de schending van het verdedigingsbeginsel aan te…

Lees meer

N.a.v. arrest van het HvJ EU van 26 april 2017, C-51/16, ECLI:EU:C:2017:298   Het douanerecht is meer dan andere fiscale aandachtsgebieden gebaseerd op Europese en internationaal vastgestelde regels. Zo wordt bijvoorbeeld het douanetarief bij invoer in Nederland vastgesteld op basis van Europese bepalingen. De grondslag vormt een in 1987 door de Europese Raad vastgestelde verordening…

Lees meer