Skip to content

Waar woont u? Deze vraag is voor velen makkelijk te beantwoorden. Ik huur een huis in Breda dus ik woon in Breda. Voor mensen die emigreren is die vraag makkelijk te beantwoorden. Ik ben geëmigreerd naar Spanje en heb daar een woning gekocht. Ingewikkelder wordt het wanneer de emigrant nog een woning in Nederland aanhoudt.…

Lees meer

Woonplaatsonderzoeken worden door de Belastingdienst regelmatig uitgevoerd. Naar aanleiding van een wob-verzoek heeft het Ministerie van Financiën op 17 december 2018 informatie verstrekt over het beleid ten aanzien van het vaststellen van de fiscale woonplaats. In onze praktijk blijkt dat de Belastingdienst zich nogal makkelijk op het standpunt stelt dat iemand op grond van artikel…

Lees meer

Dat een van de speerpunten van het kabinet is om belastingontduiking en belasting­ont­wijking tegen te gaan, is alom bekend. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar multinationals. Ook individuele belastingplichtigen ontspringen deze dans niet. In onze praktijk valt een tendens te onderkennen dat de fiscus steeds vaker woon- en vestigingsplaatsonderzoeken instelt en daarbij grensverkenning…

Lees meer