Skip to content

Jaren geleden werd een regeling ingevoerd, die ertoe moest leiden dat werkgevers werden gestimuleerd om werknemers in de praktijk opleiding te laten volgen. Een leven lang leren was het adagium.   Dit leidde tot de wet vermindering afdracht loonbelasting (WVA), waarbij een bedrag van ongeveer € 2.700 per jaar per werknemer aan loonbelasting kon worden…

Lees meer

Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:127   De discussies over de toepassing van de WVA (Wet vermindering afdracht loonheffing) bij opleidingen slepen zich voort. Het heeft lang geduurd voordat duidelijk was dat geen recht op afdrachtvermindering bestond indien materieel aan alle voorwaarden was voldaan maar niet aan alle formele vereisten was voldaan (zie HR 17…

Lees meer