Skip to content

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) na een melding in de media van een strafrechtelijk onderzoek jegens één van hun klanten. Deze gang van zaken wordt bevestigd door een tweetal recente uitspraken[1] van de Rechtbank Rotterdam naar aanleiding van opgelegde boetes door…

Lees meer

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Er geldt een overgangsperiode tot 27 maart 2022 om de inschrijving te regelen. Doel van het register is het…

Lees meer

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij het aantal btw-gerelateerde strafzaken en onderzoeken sterk toenemen. Over fraude met omzetbelasting hebben wij de afgelopen jaren het nodige geschreven. In de wetenschappelijke literatuur ontbrak het echter nog aan een volledig op dit onderwerp gericht handboek. De…

Lees meer

Deze slogan komt zo nu en dan voorbij tijdens carnaval. Vrij vertaald voor de niet-Brabanders onder de lezers: als je het niet meer weet, dan is het zwart. Maar, de versie in het dialect spreekt natuurlijk meer tot de verbeelding als je dagelijks bezig bent met strafzaken over witwassen of de Wwft. Dan lijkt deze…

Lees meer

Soms moet de wal het schip keren. Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving op 25 juli 2018 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, die ertoe hebben geleid dat Wwft-instellingen zich geconfronteerd zagen met een enorme toename aan procedures, protocollen, cliëntonderzoeken en meldplichten. FIU-Nederland heeft nu kennelijk bij het Ministerie aan de bel…

Lees meer

Met enige regelmaat publiceert het Openbaar Ministerie een persbericht met nieuwe zaken uit het ‘project Niet-Melders’. Dit betreft een project waarin strafrechtelijk onderzoek wordt verricht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT.   In een recent bericht van 1 mei 2017 wordt melding gemaakt van een onderzoek bij een…

Lees meer

FIOD-invallen Op vrijdag 31 maart 2017 werd in de media veel aandacht besteed aan de FIOD-invallen bij vermeende zwartspaarders en kantoren van Credit Suisse. Daaruit blijkt dat de FIOD over gegevens beschikt van 3.800 Nederlanders die vermogen hebben aangehouden bij Credit Suisse in Zwitserland. De FIOD deed op donderdag 30 maart 2017 invallen in Den…

Lees meer