Skip to content
Advocaat / Partner

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

20200827_Hertoghs_Advocaten_Feenstra
Contact
Advocaat / Partner

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Anke Feenstra (1979, managing partner) is nagenoeg 20 jaar verbonden aan Hertoghs advocaten. Zij is gespecialiseerd in fraudezaken (FIOD-zaken) en procedures op het gebied van buitenlands vermogen en het douane- en accijnsrecht. Naast fiscale strafzaken heeft zij inmiddels ruime ervaring opgedaan in aanverwante strafzaken met betrekking tot witwassen, valsheid in geschrift, oplichting/verduistering, faillissementsfraude en overtreding van de WWFT, sanctiewetgeving en de flora- en faunawet.

“In de meest benarde situaties sta ik aan uw zijde. Met diepgaande dossierkennis en vasthoudendheid leg ik de tegenpartij het vuur aan de schenen om het beste resultaat voor u te bereiken.”

Per april 2021 is Anke aangetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB). Van maart 2017 tot maart 2021 was zij lid van de Raad van de Orde van het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Daarnaast is Anke gekozen tot Patroon van het Jaar 2017. Ook was zij lid van de Examencommissie (vakkamer strafrecht) van beroepsopleiding advocaten, de adviescommissie strafrecht van de Orde van advocaten Zeeland-West-Brabant en heeft zij een aantal jaar een bestuursfunctie vervuld bij de Jonge Balie.

Zij is lid van diverse nationale en internationale vakverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en de International Bar Association (IBA). Tevens is zij lid van de Nederlandse afdeling van de Women’s White Collar Defense Association (WWCDA).

Met Angelique Perdaems schreef Anke het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’. Daarnaast is zij één van de auteurs van het in 2020 verschenen boek ‘Btw-fraude’. Ook is zij redactielid van het tijdschrift Bijzonder Strafrecht en Handhaving en publiceert zij regelmatig artikelen, onder andere de rubriek fiscaal strafrecht in Delikt en Delinkwent. Tevens schrijft zij regelmatig blogs in de Hertoghs Beschouwt, waarin zij haar kijk op de fiscaal-strafrechtelijke advocatuur geeft.

Anke heeft Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, met afstudeerrichtingen Fiscaal Recht en Strafrecht (1997-2002). Daarna heeft zij de Specialisatieopleiding Strafrecht afgerond (2009) en heeft zij deelgenomen aan het Women Leadership Programme (2011).

Anke woont in Breda, is getrouwd en heeft 3 dochters.

Staf

Stéphanie Kosten