Skip to content
Advocaat / Partner

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

20200828_Hertoghs_Advocaten_Perdeams
Contact
Advocaat / Partner

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Waarom werk je bij Hertoghs?

Na mijn werk bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad wilde ik mijn kennis en ervaring inzetten als advocaat. Ik zag voorbeelden voorbijkomen waarin een belastingplichtige meer had kunnen bereiken met goede bijstand. Bij Hertoghs ga ik elke dag de uitdaging aan om de argumenten te ontdekken die het verschil maken voor een belastingplichtige. In teamverband werken wij aan het beste resultaat voor de cliënt. De energie die ik krijg van sparren op het hoogste niveau maakt dat ik bij Hertoghs werk. En natuurlijk de resultaten die daarmee worden bereikt.

 

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

Wij geven geen belastingadvies, maar komen in beeld als de Belastingdienst vragen heeft over een belastingadvies of een aangifte. Vanuit dat uitgangspunt is het de uitdaging om de beste aanpak te kiezen die past bij de klant. Omdat ik niet bij de aangifte betrokken ben geweest, word ik niet gehinderd door het verleden. Het voeren van gesprekken met de Belastingdienst en het procederen bij de belastingrechter is elke keer weer anders.

 

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Ik ben gespecialiseerd in bijstand bij geschillen met de Belastingdienst. Tijdens mijn werkzaamheden bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad is mijn interesse voor het fiscale procesrecht gewekt. Het bepalen van een strategie in complexe fiscale zaken geeft mij energie.

 

Wat is jouw definitie van een goede advocaat?

Vanuit je vakinhoudelijke kennis scenario’s bepalen voor de aanpak van een probleem. Daarbij goed luisteren naar de cliënt en andere partijen en optreden als team player.

 

Wat typeert je privéleven?

Mijn vrije tijd breng ik vooral door met mijn gezin. Ontspanning vind ik in simpele dingen als een gezellige borrel, wandeling of hardlopen in de buitenlucht, maar ook het lezen van een boek.

 

CV

  • 2012- heden: Advocaat
  • 2007-2012: Wetenschappelijk bureau fiscaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Lid:

  • Adviescommissie Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vereniging van Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB)
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

Staf

Wendy van den Berg-Graumans

Publicaties door Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

#233 De ondernemer is geen hulpinspecteur

Het is algemeen bekend dat de belastinginspecteur ruime onderzoeksbevoegdheden heeft. Dat daaraan ook grenzen zitten, blijkt uit een…

Hardheid bij toekenning van loonkostenvoordelen: foutje bedankt? Flexnieuws.nl

Sinds 1 januari 2018 zijn de premiekortingen uit de Wet financiering sociale verzekeringen vervangen door loonkostenvoordelen in de…

#219 Woonplaats: materiële werkelijkheid gaat boven formaliteiten

De inspecteur neemt na emigratie regelmatig het standpunt in dat de betrokkene voor de inkomstenbelasting in Nederland is…

Informatiebeschikking; cautie; door schending verschoningsrecht verkregen informatie. Annotatie NLF 2021/1109

De Hoge Raad heeft op 21 mei 2021 een belangrijk arrest gewezen voor het fiscale procesrecht. De FIOD…

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete? NLFW 2021/4

De belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd, kan diverse boeteverweren voeren. Als een deskundig adviseur is ingeschakeld,…

#202 De WIB op de wip

De rechtsbescherming bij internationale gegevensuitwisseling voldoet niet aan de eisen die het HvJ EU daaraan stelt. Landen wisselen…

Handel in merkvervalste goederen; uitsluiting kostenaftrek geen punitief karakter. Annotatie NLF 2021/114

Ons cassatieteam reageert regelmatig op conclusies van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of op een arrest van…

#197 Mag iedereen straks pleiten bij de Hoge Raad?

Het voeren van een pleidooi bij de Hoge Raad is voorbehouden aan advocaten. Het lijkt erop dat dit…

Succes in cassatie: eerste fiscaal Antilliaans cassatieberoep gegrond. Hoge Raad 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1988

Op 11 december 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een door ons cassatieteam ingesteld cassatieberoep. De…