Skip to content
Advocaat / Partner

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

20200828_Hertoghs_Advocaten_Perdeams
Contact
Advocaat / Partner

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Angelique Perdaems werkt sinds 2012 bij Hertoghs advocaten en is in 2013 beëdigd als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Met Anke Feenstra schreef zij het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen‘.

“Elke cliënt is uniek, elk fiscaal probleem is uniek. Dat maakt het uitdagend om voor elk fiscaal probleem de beste oplossing te vinden. Dit doe ik door overtuigende en vernieuwende argumenten aan te dragen en de zaak zowel feitelijk als juridisch tot op de bodem uit te zoeken.”

Angelique is ook vaste medewerker bij NDFR waarvoor zij artikelen op het gebied van formeel belastingrecht becommentarieert daarnaast annoteert zij in NTFR en NL-Fiscaal.  Zij publiceert tevens regelmatig in diverse vakbladen over onderwerpen die onze praktijk raken zoals cassatie, buitenlands vermogen en navordering. Daarnaast verzorgt zij (inhouse)cursussen voor adviseurs en accountants.

Angelique is lid van de Vereniging van Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB). Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap en de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB). Zij is tevens lid van de Adviescommissie Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Angelique is vijf jaar werkzaam geweest bij het wetenschappelijk bureau van de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Door intensief samen te werken met raadsheren en advocaten-generaal heeft zij zich de cassatietechniek eigen gemaakt. De kennis en ervaring die zij bij de Hoge Raad heeft opgedaan, zet zij als cassatieadvocaat in bij het geven van cassatieadviezen en het voeren van procedures bij de Hoge Raad. Zij heeft tevens als buitengriffier werkzaamheden verricht bij de Rechtbank Breda.

Staf

Wendy van den Berg-Graumans

Publicaties door Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete?

De belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd, kan diverse boeteverweren voeren. Als een deskundig adviseur is ingeschakeld,…

#202 De WIB op de wip

De rechtsbescherming bij internationale gegevensuitwisseling voldoet niet aan de eisen die het HvJ EU daaraan stelt. Landen wisselen…

Handel in merkvervalste goederen; uitsluiting kostenaftrek geen punitief karakter

Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 14 januari 2021. Ons cassatieteam reageert regelmatig op conclusies van een advocaat-generaal…

#197 Mag iedereen straks pleiten bij de Hoge Raad?

Het voeren van een pleidooi bij de Hoge Raad is voorbehouden aan advocaten. Het lijkt erop dat dit…

Succes in cassatie: eerste fiscaal Antilliaans cassatieberoep gegrond

Op 11 december 20202 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een door ons cassatieteam ingesteld cassatieberoep. De Hoge Raad…

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure – NL Fiscaal 23-10-2020

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 23 oktober 2020 De Hoge Raad gaat in…

Cursus navordering – september 2020

Cursus navordering Bij navordering wordt al snel gedacht dat een inspecteur een nieuw feit moet bewijzen. Maar ook…

Inkeer moet blijven

Inkeer moet blijven Een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017/4 De Staatssecretaris…

Vragen staat vrij: prejudici�le vragen aan de Hoge Raad – TFB 2020/5

Vragen staat vrij: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad Mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2020/5 Sinds 1 januari…