Skip to content
Advocaat / Partner

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

20200901_Hertoghs_Advocaten_Boezelman
Contact
Advocaat / Partner

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Waarom werk je bij Hertoghs?

Omdat het klopt: Hertoghs fits like a glove. De zaken sluiten exact aan bij mijn voorkeuren. Dat geldt ook voor de teams waarmee ik samenwerk en de wijze waarop we zaken aanpakken. Die is overigens niet in een mal te gieten. In elke zaak zoeken we naar de optimale werkwijze om de belangen van de cliënt te behartigen.

 

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

Financiën en straf- en boeterecht trekken elkaar aan. Dat leidt tot interessante zaken waarin partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De zaken zijn stuk voor stuk een uitdaging. Ze hebben allemaal één ding gemeen: Het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst oefenen enorme druk uit op onze cliënten. Ik realiseer me welke impact dat op hen heeft, op hun ondernemingen en op hun persoonlijk leven. Het geeft veel voldoening om cliënten in die positie bij te staan en tot een goed resultaat te komen.

 

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Ik verdedig personen en bedrijven die te maken krijgen met de FIOD en worden verdacht van financiële fraude. Ik heb veel ervaring in de bijstand rondom verdenkingen van belastingfraude, witwassen van vermogen, valsheid in geschrifte en corruptie. Veel van die zaken hebben een internationale component, waardoor ik veel samenwerk met buitenlandse collega’s.

 

Tijdens mijn studie heb ik van verschillende praktijkkeukens geproefd. In Texas (VS) stond ik terdoodveroordeelden bij. Een indrukwekkende ervaring, waar het belang van het persoonlijke leven en het belang van fundamentele rechten sterk de boventoon voeren. In Nederland smaakte vooral het financiële recht naar meer. Dat leidde tot een vervolgstudie fiscaal recht, om alle terreinen te kunnen combineren in de praktijk.

 

Wat is jouw definitie van een goede advocaat?

Een goede advocaat kent de juridische kaders op zijn duimpje, om er zodoende boven te kunnen staan. Dat creëert het inzicht dat meerdere wegen naar Rome leiden. Het benutten van de juridische mogelijkheden om tot een goed resultaat te komen, betekent niet dat een procedure altijd de beste of de enige oplossing is voor het belang van een cliënt. Soms verdient een andere – creatievere – route de voorkeur. Een goede advocaat kan in dat speelveld handig manoeuvreren.

 

Wat typeert je privéleven?

Mijn vrije tijd breng ik graag door met ons gezin, familie en vrienden. Die gezelligheid zorgt voor een opgeladen batterij, om m’n werk goed en met veel plezier te doen. Dat geldt ook voor sport. Hardlopen, langeafstandswandelingen en skiën zorgen voor een opgeruimd hoofd.

 

CV

  • Universiteit Utrecht, Strafrecht (2009)
  • Universiteit Utrecht, Internationaal publiekrecht (2010)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Fiscaal recht (2011)
  • Universiteit Leiden, specialisatie opleiding fiscale advocatuur (2015)
  • Universiteit Utrecht, specialisatie opleiding strafrecht (2017)
  • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
  • Nederlandse Vereniging van Advocaat-belastingkundigen (NVAB), bestuurslid 2018 – 2021
  • International Association of Young Lawyers (AIJA)
  • International Bar Association (IBA)

Staf

Marijke Bleijendaal

Publicaties door Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Kiezen of delen? TBS&H 2021, nr 2

Overtredingen van de belastingwet kunnen zowel worden beboet als strafrechtelijk bestraft. Het una-viabeginsel voorkomt dat twee keer wordt…

Het belang van privacy in het strafrecht. TBS&H 2020, nr 2

Strafrechtelijke beslissingen worden (doorgaans) gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Dit is positief voor de rechtsontwikkeling, maar in sommige gevallen kan…

Het is uit het leven gegrepen. Strafblad 2018, nr 3

Aan vacatures voor fiscalisten geen gebrek: fiscalisten zijn gewild, vinden snel een baan en verdienen een goed salaris….

#: Is het al woensdag? Vaklunch.nl

Vijf jaar geleden lanceerden Hertoghs advocaten Mariëlle Boezelman en Judith de Boer vaklunch.nl. Iedere woensdag tijdens het lunchuur…

Fiscale ‘vormverzuimen’: spoorboekje gewenst? TFB 2017, nr 8

Artikel 8:42 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken dient te overleggen aan…

De verbeurdverklaring als ontnemingsinstrument. TBS&H 2017, nr 3

Onlangs is in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving een publicatie verschenen van Mariëlle Boezelman en Maaike…

Belastingrecht, Fiscale boeterecht, Pleitbare standpunt. Annotatie NBSTRAF 2017/220

Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen voorzien het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017 (de Credit…

Fiscaliteit en strafrecht in conflict. Advocatenblad 2017, nr 5

De rechter sprak zich recent uit over de vraag of een verdachte strafrechtelijk kan worden vervolgd als hij…

Beklag tegen beslag, kennisneming gebruik uitgelezen gegevens. Annotatie NBSTRAF 2017/58

Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen voorzien het arrest van de Hoge Raad van 23 januari 2017 van commentaar…