Skip to content
Advocaat

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt

20200828_Hertoghs_Advocaten_Demandt
Contact
Advocaat

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt

Waarom werk je bij Hertoghs?

Tijdens mijn studies Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid werkte ik als belastingadviseur, maar al snel werd duidelijk dat mijn hart in de advocatuur ligt. Mijn interesse in het snijvlak van het fiscale recht en het strafrecht heeft mij doen besluiten om aan de slag te gaan bij Hertoghs advocaten. Zo kan ik meerwaarde bieden in geschillen met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

 

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

De specialistische combinatie van het bijstaan van cliënten op deze twee rechtsgebieden. De rechtsgebieden kunnen elkaar kruisen, aanvullen en soms bijten. Dat zijn juridische uitdagingen die creativiteit vragen en oog voor de belangen van je cliënt.

 

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Mijn expertise ligt op het snijvlak van strafrecht en fiscaal recht, het verlenen van bijstand aan cliënten in fraudezaken. In beide rechtsgebieden ben ik opgeleid en blijf ik mezelf ontwikkelen. Maar dat alleen is niet voldoende. Elke zaak blijft maatwerk, dus ik zie het als een uitdaging om mijn affiniteit met het (fiscale) strafrecht te combineren met de wil om te winnen, om zo mezelf sterk te maken voor de cliënt. Die staat vaak als David tegenover de reus Goliath (de overheid).

 

Wat is jouw definitie van een goede advocaat?

There is more to it than meets the eye. De multi-interpretabele essentie van deze zin vat dat goed samen. Er meer is dan een juridisch probleem alleen, er zit een persoon achter. Deskundigheid is wellicht de eerste bouwsteen van een goede advocaat. Daar voeg ik naast juridische scherpzinnigheid, strategisch inzicht en interactie op maat graag betrokkenheid aan toe. Een goede advocaat levert bijstand.

 

Wat typeert je privéleven?

Ik geniet van goed gezelschap, mooie gesprekken en reizen. Het liefst allemaal gecombineerd.

 

CV

  • Afgestudeerd aan de Tilburg University, opleiding Fiscaal Recht en opleiding Rechtsgeleerdheid met als specialisatie Strafrecht. Tijdens mijn studie heb ik 2,5 jaar als belastingadviseur gewerkt.
  • Afronding van de Specialisatieopleiding Strafrecht Willem Pompe Instituut (2021).
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor jonge strafrechtadvocaten (NVjSA), de International Bar Association (IBA) en de Nederlandse Vereniging voor Advocaat-Belastingkundigen (NVAB).
  • Medeauteur van het in 2020 verschenen boek Btw-fraude.

Staf

Ilona Broer

Publicaties door Mr. K.M.G. (Kim) Demandt

#265 Hoge drempel voor opleggen fiscale boetes

De bewijslast dat een belastingplichtige opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan rust op de inspecteur. Tot zover niets…

Prejudiciële vragen inzake grondbelasting Aruba. Annotatie NTFR 2022/1319

Een zoekslag op www.rechtspraak.nl leert mij dat door de Gerechten en het Gemeenschappelijk Hof in ruim twintig zaken…

#254 Had moeten weten is (nog steeds) geen opzet!

Wie aan een belastingplichtige een verwijt maakt, moet goed kunnen motiveren waarom. Een inspecteur mag niet lichtzinnig een…

Gewikt en gewogen: de vergoeding van advocaatkosten (530 Sv). TBS&H 2022, nr 1

Met een vrijspraak of sepot is de titanenstrijd geleverd. De cliënt slaakt dan vaak een zucht van verlichting….

Omdat vergrijpboete op ander tijdvak ziet dan strafrechtelijke veroordeling is geen sprake van een dubbele bestraffing. Annotatie NTFR 2022/421

Een heel interessante kwestie over het una-viabeginsel, waar de Hoge Raad snel duidelijkheid over kan verschaffen. Zo nam…

Herziening hofuitspraak mogelijk als nadien blijkt van registratie in FSV. Annotatie NTFR 2022/321

Belanghebbende heeft voor de jaren 2013 t/m 2015 zorgkosten in aftrek gebracht. De aanslagen IB/PVV 2014 en 2015…

Project 1043 registratie en FSV-database van de Belastingdienst kan gevolgen hebben voor de belastingaanslag. Taxence.nl

In december 2021 oordeelde de Hoge Raad voor de eerste keer over de risicoselectie van aangiften en verwerking…

Bij belastingrente speelt compensatiegedachte geen rol. Annotatie NTFR 2021/3389

Naar aanleiding van de aangifte is aan belanghebbende een voorlopige aanslag IB/PVV 2015 opgelegd van (negatief) € 81.970….

#237 Is de suppletieverplichting uit artikel 10a AWR nog houdbaar?

Het was een kwestie van tijd voordat de Hoge Raad zich zou buigen over de houdbaarheid van de…