Skip to content
Advocaat

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen

20200901_Hertoghs_Advocaten_portretten176
Contact
Advocaat

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen

Luce Smithuijsen is sinds 2018 werkzaam als advocaat en vanaf augustus 2020 verbonden aan Hertoghs advocaten. Zij verleent vanuit de Amsterdamse vestiging bijstand aan natuurlijke personen en bedrijven op het gebied van het financieel-economisch strafrecht en het internationale sanctierecht.

“’Het juist weergeven van een zaak en het verkeerd interpreteren van dezelfde zaak sluiten elkaar niet geheel uit.’ Dit citaat uit Het Proces van Franz Kafka weerspiegelt mijn interpretatie van ons beroep. Elk dossier kent een eigen feitencomplex – een objectieve, “juiste” weergave van de zaak. Maar dat betekent niet dat iedereen die het dossier leest, dezelfde conclusies trekt. Het is dan ook aan mij als advocaat om ervoor te zorgen dat de feiten op de juiste manier geïnterpreteerd worden.”

Naast haar werk is Luce redactielid van het Amsterdams Balie Bulletin, het digitale tijdschrift van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Ook is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Luce behaalde haar bachelor Nederlands recht in Utrecht (honours). Gedurende deze periode studeerde zij een half jaar aan de LUISS Guido Carli universiteit in Rome, met aandacht voor het Europees strafrecht en mensenrechten. In 2018 behaalde zij cum laude de master strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting het financieel-economisch strafrecht. Voordat Luce bij Hertoghs in dienst trad, werkte zij bij een ander vooraanstaand Amsterdams kantoor.

Staf

Marijke Bleijendaal