Spring naar content
Advocaat

Mr. M. (Maaike) Coenen

Waarom werk je bij Hertoghs?

Ik wil werken op juridisch hoogstaand niveau, met gedreven en gepassioneerde collega’s, om het beste resultaat te bereiken voor de cliënt. De complexe juridische materie in onze zaken biedt juridische uitdaging, maar maakt ook dat ik mijn cliënten hierin wil helpen navigeren. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij het Openbaar Ministerie, op het gebied van regionale criminaliteit. Daarbij miste ik de mens achter het dossier. In de advocatuur kan ik mij sterk maken voor mensen.

 

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

De complexiteit van (grote) fraudezaken bieden juridische diepgang, maar ook de uitdaging om tegenwicht te bieden aan het beeld dat van je cliënt wordt geschetst. In werkelijkheid is een zaak bijna nooit zwart-wit, maar het is aan ons om dat grijze gebied over de bühne te brengen.

 

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Ik ben gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht, financiële en fiscale fraudezaken en fiscaal procesrecht. Ik ben opgeleid in het strafrecht. Met het toenemende gebruik van witwassen als ‘catch-all’ verdenking in fraudezaken ben ik mij hierin gaan specialiseren. Ik heb een bijzondere interesse in de antiwitwaswetgeving in de Wwft.

 

Wat maakt je tot een goede advocaat?

Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een gezonde dosis professionele verontwaardiging als de rechten en belangen van mijn cliënten in het geding komen.

 

Wat typeert je privéleven?

Mijn vrije tijd breng ik door met familie en vrienden. Elk weekend ben ik te vinden op het volleybalveld.

 

CV

  • Liberal arts & sciences aan University College Utrecht
  • Master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut
  • Specialisatieopleiding Cybercrime aan de BijzonderStrafrecht Academie
  • Lid International Bar Association
  • Lid Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten

 

Staf

Ilona Broer

Publicaties door Mr. M. (Maaike) Coenen

Navigeren door compliance en consequenties. Tijdschrift voor Tuchtrecht 2023-04

In het artikel voor het Tijdschrift Tuchtrecht besteden Anke Feenstra en Maaike Coenen aandacht aan de Wwft, een…

#320 Afpakken van voordeel uit Wwft-verdienmodel?

Het strafrecht kent de mogelijkheid om verdachten het voordeel te ontnemen dat ze met strafbare feiten hebben verkregen….

#308 De zoveelste gekraakte cryptocommunicatiedienst

Weer heeft de politie toegang gekregen tot data van een cryptocommunicatiedienst waarmee gebruikers versleutelde berichten aan elkaar konden…

#298 Gekraakte cryptophones en ontsleutelde berichten: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Sinds oktober 2022 is het ook in strafzaken mogelijk dat feitenrechters prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad….

Discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen

Over de discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen – TBS&H 2022, nr. 5. Een…

#290 Toezichthouder DNB terechtgewezen in de witwasaanpak

Toezichthouder DNB en onlinebank Bunq hebben in een verbeten strijd de naleving van de regels van de Wwft…

FIOD-onderzoek naar cybercrime

Nederlandse opsporingsdiensten zetten vol in op het onderzoek naar cybercrime. Veel grote acties van de afgelopen jaren hebben…

#277 Binance, bitcoins en beslag: rechtbank verklaart beklag gegrond

De toenemende digitalisering van onze samenleving heeft ook gevolgen voor de uitvoering van het strafrecht. Een van de…

De rechtspersoon en de DGA als ‘dezelfde persoon’: uitholling van rechtsbescherming bij het una via- beginsel

Wij signaleren in de praktijk dat de rechtsbescher­ming van het una via-beginsel maar mondjesmaat wordt toegepast als het…