Skip to content
Advocaat

Mr. M. (Maaike) Coenen

20200901_Hertoghs_Advocaten_Coenen
Contact
Advocaat

Mr. M. (Maaike) Coenen

Waarom werk je bij Hertoghs?

Ik wil werken op juridisch hoogstaand niveau, met gedreven en gepassioneerde collega’s, om het beste resultaat te bereiken voor de cliënt. De complexe juridische materie in onze zaken biedt juridische uitdaging, maar maakt ook dat ik mijn cliënten hierin wil helpen navigeren. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij het Openbaar Ministerie, op het gebied van regionale criminaliteit. Daarbij miste ik de mens achter het dossier. In de advocatuur kan ik mij sterk maken voor mensen.

 

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

De complexiteit van (grote) fraudezaken bieden juridische diepgang, maar ook de uitdaging om tegenwicht te bieden aan het beeld dat van je cliënt wordt geschetst. In werkelijkheid is een zaak bijna nooit zwart-wit, maar het is aan ons om dat grijze gebied over de bühne te brengen.

 

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Ik ben gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht, financiële en fiscale fraudezaken en fiscaal procesrecht. Ik ben opgeleid in het strafrecht. Met het toenemende gebruik van witwassen als ‘catch-all’ verdenking in fraudezaken ben ik mij hierin gaan specialiseren. Ik heb een bijzondere interesse in de antiwitwaswetgeving in de Wwft.

 

Wat maakt je tot een goede advocaat?

Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een gezonde dosis professionele verontwaardiging als de rechten en belangen van mijn cliënten in het geding komen.

 

Wat typeert je privéleven?

Mijn vrije tijd breng ik door met familie en vrienden. Elk weekend ben ik te vinden op het volleybalveld.

 

CV

  • Liberal arts & sciences aan University College Utrecht
  • Master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Specialisatie opleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut
  • Lid International Bar Association
  • Lid Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten

 

Staf

Ilona Broer

Publicaties door Mr. M. (Maaike) Coenen

#266 Consensuele afdoening in opkomst, maar niet zonder slag of stoot

De consensuele gerechtelijke procedure is in opkomst. Verdediging en Openbaar Ministerie komen in steeds meer zaken tot een…

Onjuiste rekenhulp voor coronabelastingschulden

Maaike Coenen en Angelique Perdaems ontdekten dat in de rekenhulp voor coronabelastingschulden op de website van de Belastingdienst…

#255 Opsporing verzocht? Onderzoek mag niet worden uitbesteed

In een proefproces stelde het OM op basis van onderzoek van een particuliere partij strafrechtelijke vervolging in. Zowel…

#243 Rechtsbescherming bij het vertrouwensbeginsel? Van de hand boven het hoofd naar het deksel op de neus

Deze maand wees de Hoge Raad een belangwekkend arrest over het vertrouwensbeginsel bij inlichtingen van de Belastingdienst. De…

#230 De bank als judge, jury and executioner

Met de vergaande Wwft-verplichtingen van banken – en de megaschikkingen door veronachtzaming daarvan – nemen zij hun klanten…

Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator. TvS&O 2021, nr 3/4

In de Wwft zijn diverse indicatoren opgenomen op basis waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde transactie ongebruikelijk…

#222 Het venijn zit ‘m in de staart  

Belastingadviseurs en accountants worden regelmatig in strafrechtelijke onderzoeken betrokken als er een vermoeden bestaat dat zij een faciliterende…

It ain’t over till the fat lady sings. TBS&H 2021, nr 3

De bijkomende gevolgen voor belastingadviseurs en accountants bij de afronding van een strafzaak   In fraudezaken is het…

#215 Mag het een menselijk maatje meer zijn?

Jarenlang was hij in geen velden of wegen te bekennen, maar sinds de Toeslagenaffaire en de daaruit voortgekomen…