Skip to content
Advocaat

Mr. M. (Maaike) Coenen

20200901_Hertoghs_Advocaten_Coenen
Contact
Advocaat

Mr. M. (Maaike) Coenen

Maaike Coenen werkt sinds 2015 bij Hertoghs advocaten. Zij is gespecialiseerd in fiscaal recht, financieel-economisch strafrecht en financiële en fiscale fraudezaken.

“Als verdachte begin je altijd op 1-0 achterstand. Voor mij is dit een extra drijfveer om de belangen van de cliënt te behartigen en hem daarin bij te staan. Innocent until proven guilty is een grondbeginsel dat ik vurig verdedig.”

 

Maaike is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVjSA) en de International Bar Association (IBA). Zij heeft tevens de specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut afgerond.

Maaike is cum laude afgestudeerd in het Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en schreef haar scriptie over de invloed van een publieke veroordeling door de media op de strafmaat. Tijdens haar studie was zij actief in het bestuur van Studievereniging Sirius en liep zij een jaar stage bij het Openbaar Ministerie op het gebied van ondermijningsthema’s. Na het winnen van de Nationale Hertoghs Pleitwedstrijd in 2013 werd zij gegrepen door de fiscale strafrechtadvocatuur. Zij liep stage in onze praktijk en na haar studie trad zij in dienst.

Staf

Stéphanie Kosten

Publicaties door Mr. M. (Maaike) Coenen

#230 De bank als judge, jury and executioner

Met de vergaande Wwft-verplichtingen van banken – en de megaschikkingen door veronachtzaming daarvan – nemen zij hun klanten…

Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator. TvS&O 2021, nr 3/4

In de Wwft zijn diverse indicatoren opgenomen op basis waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde transactie ongebruikelijk…

#222 Het venijn zit ‘m in de staart  

Belastingadviseurs en accountants worden regelmatig in strafrechtelijke onderzoeken betrokken als er een vermoeden bestaat dat zij een faciliterende…

It ain’t over till the fat lady sings. TBS&H 2021, nr 3

De bijkomende gevolgen voor belastingadviseurs en accountants bij de afronding van een strafzaak   In fraudezaken is het…

#215 Mag het een menselijk maatje meer zijn?

Jarenlang was hij in geen velden of wegen te bekennen, maar sinds de Toeslagenaffaire en de daaruit voortgekomen…

#206 Kleinschalig bewijzen, grootschalig bestraffen?

Over niet tenlastegelegde feiten in de straftoemeting In het strafproces probeert men efficiënt om te gaan met grote…

Overpeinzingen over omkoping en belastingfraude in het Caribische deel van het Koninkrijk. TBS&H 2019, nr 3

In hun bijdrage voor de Caribische editie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving schrijven Kim Demandt…

De witwaswet is niet zo zwart-wit. Boerderij.nl

Het Openbaar Ministerie bracht op 17 juli groot naar buiten dat de aardappel- en uienhandel vatbaar is voor…

Annotatie bij vonnis in de zaak Tromp (Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167). TvS&O 2018, nr 1

In het najaar van 2017 heeft het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao een lezenswaardig vonnis gewezen. Het…