Skip to content
Advocaat

Mr. R.A.R. (Rebecca) Hoekman

20200901_Hertoghs_Advocaten_Hoekman
Contact
Advocaat

Mr. R.A.R. (Rebecca) Hoekman

Rebecca is sinds juni 2017 werkzaam bij Hertoghs advocaten en is in januari 2019 beëdigd als advocaat. Zij legt zich toe op fiscale procedures en aanverwante strafzaken.

“Nemo tenetur prodere se ipsum. Niemand is gehouden belastend bewijs tegen zichzelf te leveren. De uitwerking van dit fundamenteel strafrechtelijke beginsel blijkt echter in de fiscale praktijk niet onvoorwaardelijk. Ik zie het daarom als een belangrijke taak er op toe te zien dat informatieverstrekking aan de fiscus en/of FIOD binnen de grenzen van deze waarborg blijft.”

Rebecca heeft de masteropleidingen Fiscaal recht en Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar scriptie schreef zij over de fiscale informatieverplichting in relatie tot het verbod op zelfincriminatie (nemo tenetur-beginsel). Zij concludeerde dat op basis van Straatsburgse jurisprudentie is te beargumenteren dat aan een informatieverzoek de restrictie moeten worden verbonden dat afgedwongen informatie niet zal worden gebruikt voor bestraffende doeleinden. Ook wanneer dit – in afwijking van hetgeen de Hoge Raad op 12 juli 2013 heeft geoordeeld – een uitleveringsvordering van (wilsonafhankelijke) documenten, zoals bankbescheiden betreft.

Tijdens haar studie is ze werkzaam geweest als juridisch medewerker bij de Rechtswinkel te Venlo en heeft ze stage gelopen bij een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd op het gebied van faillissementen en het geven van belastingadvies. Door de tijdens haar studie opgedane kennis en werkervaring is bevestigd dat Rebecca sterke affiniteit heeft met de fiscale (straf)praktijk. Binnen Hertoghs advocaten zal ze zich verder ontwikkelen in de fiscale (strafrecht)advocatuur.

Staf

Wendy van den Berg-Graumans