Spring naar content
Advocaat

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Waarom werk je bij Hertoghs?

Werken op het snijvlak van fiscaal procesrecht en strafrecht, is elke dag een uitdaging. Hertoghs heeft dat specialisme 30 jaar geleden opgezocht en zich sindsdien ontwikkeld tot de absolute top in Nederland. Elke dag opnieuw zie ik dat wij een meerwaarde voor cliënten zijn in discussies met de overheid.

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

Ik houd van het vechten voor de rechten van mijn cliënt, die tegenover een sterke overheid staat. In veel gevallen heeft de overheid een eerste stap gezet, door aanslagen op te leggen of de FIOD in te schakelen. Het is mijn taak om die balans in evenwicht te brengen.

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Mijn expertise is bijstand in fiscale fraudezaken en het begeleiden van ondernemers bij belastingcontroles. Daarbij zal altijd de afweging worden gemaakt tussen het (blijven) voeren van een procedure, of buiten de rechter om tot een passende oplossing komen. De cliënt staat altijd centraal.

Wat is jouw definitie van een goede advocaat?

De natuurlijke houding om kritisch te blijven nadenken, marsroutes aan de omstandigheden aan te passen en tegelijkertijd de belangen van de cliënt nooit uit het oog verliezen. Het resultaat van een discussie bestaat niet enkel uit “gelijk” of “ongelijk”.

CV

  • Master Fiscaal recht, specialisatie indirecte belastingen, Universiteit van Maastricht
  • Bachelor Fiscaal recht, Universiteit van Maastricht
  • Beroepsopleiding Advocaten, leerlijn bestuurs- en strafrecht
  • Specialisatieopleiding fiscale advocatuur
  • Specialisatieopleiding financieel-economisch strafrecht (VU)
  • Lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen)
  • Lid van de NVjSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten)
  • Lid van de vvBw (Vereniging voor Belastingwetenschap)
  • Lid van de IFA (International Fiscal Association)
  • Docent bij de SRA (Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten)

 

Staf

Carola Geleijnse

Publicaties door Mr. R. (Ron) Jeronimus

#309 ViDA: een eerlijke risicoverdeling bij btw-fraude

Met het project VAT in the Digital Age (ViDA) heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen aangekondigd die…

#297 Btw-fraude = overtuigend aantonen

In het jaar 2022 stond het onderzoeken van fraude wegens de Fraude Signalering Voorziening-problematiek bij de Belastingdienst nog…

#285 Breaking news: bewijsuitsluiting indien de inspecteur niet op verhoorbijstand wijst!

In een door ons gevoerde procedure is voor het eerst door een fiscale rechter beslist dat een inspecteur…

#274 Het verdedigingsbeginsel in beweging: gedeeltelijke vernietiging is een feit

Met het arrest van 24 juni 2022 heeft de Hoge Raad, in een door ons gevoerde procedure, een…

Geen inperking van het nationale vertrouwensbeginsel in btw-zaken: einde discussie? BTW-bulletin 2022/44

Op 10 december 2021 en 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad zich over het vertrouwensbeginsel uitgesproken. Deze…

: #263 De Awb schiet te kort: doe een beroep op het Handvest bij een boeteverhoor

Als het gaat om rechtsbescherming tegen een bestuurlijke boete, wordt in veel gevallen een beroep gedaan op artikel…

#252 Handhaving DAC6: start 2022

Sinds januari 2021 zijn intermediairs en/of belastingplichtigen verplicht potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies bij de Belastingdienst te melden….

#239 Code rood na de coronasteun

Het kabinet heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen ingezet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen. Ondanks dat…

Zet een streep door de suppletieplicht. BTW-bulletin 2021/79

Over de suppletieplicht ex art. 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) jo. art. 15 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (UBOB)…