Skip to content
Advocaat

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Ron Jeronimus (2)
Contact
Advocaat

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Ron werkt sinds oktober 2014 bij Hertoghs advocaten en is in juli 2015 beëdigd als advocaat. Hij is werkzaam op het terrein van fiscaal (straf)recht en heeft zich gespecialiseerd in de indirecte belastingen.

“Werken bij Hertoghs betekent voor mij beslagen ten ijs komen waarbij de verschillende invalshoeken zijn doordacht. Om te spreken met de woorden van Niccolò Machiavelli: ‘The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognise traps, and a lion to frighten wolves.”

Ron studeerde Fiscaal Recht met de specialisatie indirecte belastingen aan de Maastricht University. Hij was daarnaast actief binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Maastricht University. Ron is lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen), de NVJSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten), de Vereniging voor Belastingwetenschap en publiceert in diverse vakbladen over fiscale en strafrechtelijke onderwerpen.

Staf

Mariska van Stekelenburg

Publicaties door Mr. R. (Ron) Jeronimus

#229 Geen naheffing btw bij nummerverwerving

Sinds het arrest HvJ Italmoda (ECLI:EU:C:2014:2455) is het duidelijk dat het aan de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties…

#216 Boete niet vermelden = niet opgelegd

Staat een boete niet op de boetebeschikking vermeld? Dan is deze boete niet opgelegd (!) De inspecteur dient…

#207 Fraudejacht in de btw

Op 17 december jl. is het eindverslag aangeboden van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. In het verslag, getiteld ‘Ongekend…

De (para)medische vrijstelling: een bron voor discussie. BTW-bulletin 2020/47

De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening zorgt al vele jaren voor procedures tussen dienstverrichters en de Belastingdienst….

De weigering van het nultarief bij vermeende fraude in het buitenland: een inbreuk op het btw-systeem. BTW-bulletin 2020/33

De Nederlandse Belastingdienst richt zich momenteel (al dan niet terecht) op btw-fraude in het buitenland. De fraude in…

Het rapport over de btw-kloof: wetgevende macht past u op! BTW-bulletin 2020/2

Het Center for Social and Economic Research heeft in opdracht van de Europese Commissie de jaarlijkse studie naar…

Bekendmaking van naheffingsaanslagen bij een (vermoedelijk opgehouden) rechtspersoon. BTW-bulletin 2019/73

Een besluit, en daarmee een naheffingsaanslag, treedt niet eerder in werking nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking is…

De beschikking fiscale eenheid: een einde van de zekerheid vooraf? BTW-bulletin 2019/62

Op verzoek wordt door de inspecteur een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting gegeven om belastingplichtigen te voorzien van zekerheid…

De bewijslast bij btw-fraude: ‘wist of behoorde te weten’. BTW-bulletin 2019/57

Sinds de uitspraak van het HvJ op 18 december 2014 (Italmoda) is de weigering van de aanspraak op…