Skip to content
Advocaat

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Ron Jeronimus (2)
Contact
Advocaat

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Waarom werk je bij Hertoghs?

Werken op het snijvlak van fiscaal procesrecht en strafrecht, is elke dag een uitdaging. Hertoghs heeft dat specialisme 30 jaar geleden opgezocht en zich sindsdien ontwikkeld tot de absolute top in Nederland. Elke dag opnieuw zie ik dat wij een meerwaarde voor cliënten zijn in discussies met de overheid.

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

Ik houd van het vechten voor de rechten van mijn cliënt, die tegenover een sterke overheid staat. In veel gevallen heeft de overheid een eerste stap gezet, door aanslagen op te leggen of de FIOD in te schakelen. Het is mijn taak om die balans in evenwicht te brengen.

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Mijn expertise is bijstand in fiscale fraudezaken en het begeleiden van ondernemers bij belastingcontroles. Daarbij zal altijd de afweging worden gemaakt tussen het (blijven) voeren van een procedure, of buiten de rechter om tot een passende oplossing komen. De cliënt staat altijd centraal.

Wat is jouw definitie van een goede advocaat?

De natuurlijke houding om kritisch te blijven nadenken, marsroutes aan de omstandigheden aan te passen en tegelijkertijd de belangen van de cliënt nooit uit het oog verliezen. Het resultaat van een discussie bestaat niet enkel uit “gelijk” of “ongelijk”.

CV

  • Master Fiscaal recht, specialisatie indirecte belastingen, Universiteit van Maastricht
  • Bachelor Fiscaal recht, Universiteit van Maastricht
  • Beroepsopleiding Advocaten, leerlijn bestuurs- en strafrecht
  • Specialisatieopleiding fiscale advocatuur
  • Specialisatieopleiding financieel-economisch strafrecht (VU)
  • Lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen)
  • Lid van de NVjSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten)
  • Lid van de vvBw (Vereniging voor Belastingwetenschap)
  • Lid van de IFA (International Fiscal Association)
  • Docent bij de SRA (Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten)

 

Staf

Mariska van Stekelenburg

Publicaties door Mr. R. (Ron) Jeronimus

De (para)medische vrijstelling: een bron voor discussie. BTW-bulletin 2020/47

De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening zorgt al vele jaren voor procedures tussen dienstverrichters en de Belastingdienst….

De weigering van het nultarief bij vermeende fraude in het buitenland: een inbreuk op het btw-systeem. BTW-bulletin 2020/33

De Nederlandse Belastingdienst richt zich momenteel (al dan niet terecht) op btw-fraude in het buitenland. De fraude in…

Het rapport over de btw-kloof: wetgevende macht past u op! BTW-bulletin 2020/2

Het Center for Social and Economic Research heeft in opdracht van de Europese Commissie de jaarlijkse studie naar…

Bekendmaking van naheffingsaanslagen bij een (vermoedelijk opgehouden) rechtspersoon. BTW-bulletin 2019/73

Een besluit, en daarmee een naheffingsaanslag, treedt niet eerder in werking nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking is…

De beschikking fiscale eenheid: een einde van de zekerheid vooraf? BTW-bulletin 2019/62

Op verzoek wordt door de inspecteur een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting gegeven om belastingplichtigen te voorzien van zekerheid…

De bewijslast bij btw-fraude: ‘wist of behoorde te weten’. BTW-bulletin 2019/57

Sinds de uitspraak van het HvJ op 18 december 2014 (Italmoda) is de weigering van de aanspraak op…

Een (te laat) bezwaar en een verzoek om ambtshalve vermindering: zoek de verschillen. BTW-bulletin 2019/38

In het afgelopen jaar is veel btw-jurisprudentie verschenen over de vraag of een bezwaarschrift tegen de voldoening op…

De strijd om een btw-neutrale behandeling van e-books duurt nog even voort. BTW-bulletin 2019/17

Op Europees niveau is overeenstemming bereikt over de invoering van het verlaagde of nultarief op elektronische publicaties. De…

Fiscale neutraliteit speelt een belangrijke rol in de btw. BTW-bulletin 2018/80

Roelof Vos en Ron Jeronimus bespreken in dit artikel de fiscale neutraliteit in de btw. Een onderwerp dat voortdurend in…