Skip to content
Advocaat

Mr. Y. (Yosra) Ameziane

20200901_Hertoghs_Advocaten_Ameziane
Contact
Advocaat

Mr. Y. (Yosra) Ameziane

Waarom werk je bij Hertoghs?

Ik kwam er tijdens mijn studie achter dat mijn hart in de advocatuur ligt. Om de beste te worden, moet je met de besten werken. Hertoghs is hét kantoor op het raakvlak van fiscaal en strafrecht. Door het werken in teamverband komen we samen tot de beste inzichten en daarmee tot het beste resultaat voor de cliënt.

 

Wat trekt je aan in de vakgebieden van Hertoghs?

Geen enkele zaak is zwart-wit en geen cliënt hetzelfde. Dat maakt het vak uitdagend en het geeft veel energie. Onze zaken hebben wel één ding gemeen: een machtig overheidsapparaat dat optreedt tegen een bedrijf of individu. Aan mij de taak om dat overheidsoptreden kritisch te toetsen en weerstand te bieden, zodat de procespositie van de rechtzoekende niet bepaald wordt door willekeur maar door het recht. Zonder bescherming van deze kernwaarde kan de rechtsstaat niet bestaan.

 

Wat is je expertise en hoe ben je daartoe gekomen?

Mijn expertise is fiscaal procesrecht en financieel strafrecht. Daarnaast gaat mijn bijzondere interesse uit naar cybercrime en zaken op het gebied van cryptovaluta.

 

Wat is jouw definitie van een goede advocaat?

Vaktechnische kennis is belangrijk, maar slechts een van de “tools” in de gereedschapskist van een goede advocaat. Het bepalen van de strategie en de wijze van externe communicatie is net zo belangrijk. Een goede advocaat denkt verder dan alleen het juridische probleem en kan zich verplaatsen in de wederpartij of de rechter, om zo tot het beste resultaat te komen.

 

Wat typeert je privéleven?

Goed gezelschap, uit eten, etc. Ook in mijn vrije tijd hou ik van sparren, maar dan in de boksring. Vechtsport is voor mij een reflectie op het leven: soms uitdelen en soms incasseren (maar liever vaker uitdelen).

 

CV

  • Tilburg University, master fiscaal recht (2017)
  • Tilburg University, doctoraal examen in strafrecht en burgerlijk procesrecht (2017)
  • Beroepsopleiding Advocaten, leerlijn strafrecht (2020)
  • BijzonderStrafrecht.nl Academie, specialisatieopleiding cybercrime (2021)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor jonge strafrechtadvocaten (NVjSA)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Advocaat-Belastingkundigen (NVAB)
  • Auteur bij Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR) en NLFiscaal

 

Staf

Wendy van den Berg-Graumans

Publicaties door Mr. Y. (Yosra) Ameziane

Rechtbank miskent dat verzending van uitspraak op bezwaar wel door belanghebbende is bestreden. Annotatie NTFR 2021/4160

Belanghebbende heeft beroep bij de rechtbank ingesteld omdat de heffingsambtenaar niet tijdig op het bezwaar zou hebben beslist….

Bevindingen van strafrechtelijk onderzoek door FIOD zijn niet zonder meer toerekenbaar aan inspecteur. Annotatie NTFR 2021/3527

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat kennis bij de FIOD, in het kader van een strafrechtelijk…

Belastende verklaring in procedure waarin belanghebbende partij was, mag niet als enige belastende bewijs worden gebruikt. Annotatie NTFR 2021/3092

Grote stappen snel thuis. In deze zaak heeft de inspecteur de verklaringen van een getuige in de hofprocedure…

Inspecteur handelt onzorgvuldig maar informatiebeschikking blijft in stand. Annotatie NLF 2021/1801

Het komt geregeld voor dat de Inspecteur het (concept)controlerapport niet als op de zaak betrekking hebbend stuk inbrengt…

Afwijzing verzoek uitstel zitting onvoldoende gemotiveerd. Annotatie NLF 2021/1551

Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een tijdig gedaan verzoek tot uitstel van een zitting,…

Inspecteur mocht informatie omtrent schenking opvragen. Annotatie NTFR 2021/2429

Vanwege een strafrechtelijk onderzoek heeft een huiszoeking bij belanghebbende plaatsgevonden. Het strafrechtelijk onderzoek heeft geleid tot een sepot…

Griffierecht slechts gedeeltelijk betaald, niet-ontvankelijk cassatieberoep. Annotatie NLF 2021/1254

Op grond van artikel 8:41, lid 1, Awb wordt griffierecht geheven van de indiener van het beroepschrift. De…

Als klanten doelwit zijn van cybercrime. BNR Klantenpodcast

In deze aflevering van de BNR Klantenpodcast spreekt Yosra Ameziane samen met Danielle de Jonge over cybercrime. Wat…

Geldigheid (per e-mail verzonden) verdagingsbesluit; geen dwangsom. Annotatie NLF 2021/1068

X (belanghebbende) heeft op 25 september 2017 per e-mail bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hij heeft daarvan…