Spring naar content
Voor advieskantoren

Samen de beste resultaten behalen

Als adviseur kent u uw cliënten goed. U geeft misschien al jarenlang advies en dient de belastingaangiften in. Als een discussie met de Belastingdienst ontstaat of het Openbaar Ministerie een onderzoek start, komt onze expertise aan bod. Maar ook in een eerdere fase kunnen wij veel voor adviseurs betekenen. Dit met als doel het beste resultaat voor de cliënt te bereiken en waar mogelijk ellende te voorkomen. Onze ervaring met het fiscale (proces)recht en financiële fraude biedt een goede aanvulling op uw inhoudelijke kennis van een dossier.

Opinie procespositie

Wij hebben ruime ervaring met het voeren van fiscale procedures. Graag zetten we onze kennis in om te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen in een eventuele procedure. In fiscale procedures speelt ‘bewijslastverdeling’ regelmatig een belangrijke rol die niet mag worden onderschat. In een procesopinie zetten we alle mogelijkheden van een potentiële procedure uiteen. En we bespreken ook de risico’s. Als wij geen of beperkte succeskansen zien, dan zijn we daar glashelder over. En tegelijkertijd mag u erop rekenen dat wij altijd diep graven om een kansrijke aanpak te vinden.

Wij kunnen een procespositie in verschillende fasen in kaart brengen. Dit kan tijdens of na afloop van een controle, na de bezwaarfase of na een uitspraak van de rechter. Het feit dat wij niet eerder bij de zaak betrokken zijn en de cliënt niet kennen, maakt dat we een frisse blik op de procedure kunnen werpen. Daar kan uw cliënt zijn/haar voordeel mee doen.

Versterking formeel belastingrecht en materieel belastingrecht

Zodra een discussie met de Belastingdienst ontstaat, vullen formeel en materieel belastingrecht elkaar aan. Ervaring met de spelregels gecombineerd met inhoudelijke kennis van een belastingheffing is cruciaal om het beste resultaat te behalen. Tijdens een controle is het belangrijk om te weten hoe ver de informatieverplichtingen reiken. Later in de procedure speelt bijvoorbeeld het bewijsrecht een belangrijke rol. Maar ook kennis over de beginselen uit het Unierecht, zoals het verdedigingsbeginsel of de reikwijdte van het inzagerecht, biedt mogelijkheden om de Belastingdienst een gedegen weerwoord te bieden.

Met onze fiscale achtergrond zijn wij tevens in staat om met u op het juiste niveau mee te denken over het inhoudelijke geschil. Samen staan we sterker in een procedure, of het voorkomen daarvan, dan alleen.

Controleklant

Als na een accountantscontrole een geschil ontstaat dan mag het kantoor over het algemeen de fiscale procedure niet voeren. Ook in die situaties worden wij ingeschakeld om fiscale procedures te voeren. Daarbij stemmen we uiteraard af met de belastingadviseur en/of accountant. Onze bijstand is altijd tijdelijk. We geven geen advies en dienen geen aangiften in.

Boete of strafrecht

Mocht u of uw kantoor onverhoopt zelf met een medepleegboete of het strafrecht in aanraking komen dan kunnen wij bijstand verlenen. Ook als een strafrechtelijk onderzoek, een derdenonderzoek of een controle naar de cliënt wordt verricht voorzien wij u van inhoudelijke input. Dat kan op de achtergrond, of op de voorgrond, maar altijd in overleg.

Wwft en DAC 6

De (belasting)adviseur heeft met steeds meer verplichtingen te maken, zoals die uit de Wwft en de gegevensuitwisselingsverplichtingen (DAC6). Met vragen over de reikwijdte van deze verplichtingen, zoals het cliëntenonderzoek en de meldplicht kunt u bij ons terecht. Ook als het Bureau Financieel Toezicht (BFT) onderzoek doet, of een boete oplegt, dan bent u bij ons aan het juiste adres voor bijstand. Dat geldt eveneens als een DAC6-boete speelt.

Interessante lezingen

Hertoghs advocaten verzorgt op verzoek inhouse bijeenkomsten of webinars. Ook sluiten wij aan bij vaktechnisch overleg van belastingadvieskantoren. Maatwerk en interactie staat bij deze lezingen voorop. Wij geven tips & tricks voor de praktijk aan de hand van onze ervaringen, zoals hoe om te gaan met vragenbrieven of welke signalen zijn er om een boete te herkennen en welke verweren kan je tegen en boete voeren? Voor onze cursussen kunnen direct opleidingspunten worden toegekend.

Heeft u interesse in een lezing over een onderwerp dat onze fiscale procespraktijk of fraudepraktijk raakt? Neem dan contact op met Angelique Perdaems of Anke Feenstra. Of raadpleeg de agenda voor de reeds geplande activiteiten.

Waar we u mee kunnen helpen

Onze expertises

Bij een vastgelopen discussie met de Belastingdienst of een verdenking van fraude, en zéker als het OM je op de hielen zit, zoek je allereerst een veilige haven. Een plek om je verhaal te doen, waar meteen maatregelen worden getroffen om je te beschermen, zakelijk en privé. Bij Hertoghs kun je vertrouwen op de ongeëvenaarde expertise van het kantoor met de grootste bewijsdrang.